CRIF-czech.jpg

Banky a finanční instituce SLUŽBY

Bankovní sektor

CRIF podporuje banky v jejich každodenní práci a umožňuje jim vylepšovat rozhodovací procesy. Poskytuje komplexní informace, které jsou zpracovány ve velmi krátkých časových intervalech. CRIF průběžně reaguje na mezinárodní změny právních požadavků a vyvíjí svá řešení způsobem, který umožňuje rychlé ověření partnerů, klientů nebo dodavatelů a automatizaci procesů.

Nebankovní sektor

Řešení pro nebankovní sektor umožňují komplexní zákaznický servis. Naše řešení efektivně posuzují bonitu zákazníků a chrání před podvody. Data jsou sdílena mezi uzavřenou skupinou účastníků s nejvyššími standardy zabezpečení.

Leasing a factoring

Identifikace zákazníka a posouzení jeho finanční důvěryhodnosti hraje důležitou roli pro leasingové a factoringové společnosti, stejně jako pro prevenci podvodů a optimalizaci procesů. CRIF vám umožní rychle ověřit údaje o zákaznících, historii plateb, platební morálku nebo pravděpodobnost platební neschopnosti.

rizeni.png Řízení

Implementace strategických cílů na provozní úrovni a sledování výkonu na výstupu zajistí správné řízení.  

propojeni.png Propojení

Znalost trhu, zacílení a implementace zákaznické zkušenosti s přijatelnou mírou rizika.

vykonost.png Výkonnost

Optimální rovnováha mezi řízením rizik a obchodními příležitostmi zajistí výkonnost portfolia.

analytika.png Data, analytika, procesy

Množství dat, jejich kvalitní analýza a optimalizace procesů vedou ke zlepšení obchodních výsledků.

legislativa.png Legislativa

Plnění legislativních požadavků a prověřování v zákonem stanovených seznam.

konzultace.png Konzultace

Konzultační služby vás posunou na další úroveň.

Registry

CRIF je světovým lídrem v poskytování, správě a provozu úvěrových registrů. Jedinečná kombinace moderní technologické platformy společnosti CRIF, plně přizpůsobitelných lokálních komponent a dostupnosti řešení s přidanou hodnotou zajistila úspěšnou implementaci a růst počtu registrů celkem ve 22 zemích. 

Úvěrové registry jsou zabezpečené databáze, ve kterých jsou evidovány informace o klientech finančních a nefinančních institucí, kteří mají nebo v minulosti měli závazky vůči těmto institucím.

Řešení šitá na míru

CLever

Pomáhá dosáhnout efektivnějšího řízení inkasa nezaplacených pohledávek.

CreditFlow

Umožňuje propojení se systémy na podporu rozhodování.

Credit Navigator

Získává informace o FO a PO z veřejných a neveřejných datových zdrojů.

CRIBIS

Aplikace na řízení podnikatelského rizika.

CRIF CZ SPRINT

Parametrizované řešení pro finanční instituce.

Financial Stress Index

Analyzuje informace o signálech finančního stresu klienta.

ID Check

Služba sloužící k ověření osobních dokladů žadatele. 

N.E.O.S.

Zpracovává KPI a skórovací modely uživatelů, poskytuje další údaje pro hodnocení bonity.

Perform

Účinný nástroj pro řízení rizika, který CRIF vytvořil speciálně pro český trh. 

PFM/BFM

Řešení pro finanční instituce, finanční brokery nebo poradce.

PHYON

Slouží k jednoznačné a bezpečné identifikaci nových zákazníků získaných v online režimu.

Portfolio Lab

Portfolio Lab jsou služby poskytované bankám prostřednictvím systému „PLAB“.

StrategyOne

Umožňuje identifikovat cílové skupiny a budovat loajalitu zákazníků.

Synesgy

Digitální platforma pro ověření udržitelnosti podnikání u zákazníků i dodavatelů.

Trendview

Služba poskytující informace o trendech úvěrového trhu z dat Bankovního registru.