Společnost CRIF – Czech Credit Bureau
CRIF
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau je zakladatelem Bankovního a Nebankovního úvěrového registru v České republice. Dodává také řešení pro řízení úvěrových rizik, provozuje nástroje pro ratingová / scoringová hodnocení různých subjektů a poskytuje informace o firmách prostřednictvím portálu Cribis. Jediným akcionářem společnosti skupina CRIF, která byla založená v roce 1988 v italské Bologni a v současné době jde o jednoho z největších provozovatelů úvěrových registrů a systémů pro podporu úvěrového rozhodování na světě.
Úvěrový Barometr

​ 
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau
Aktuální téma

iRating


Profesionální a nestranný pohled na vlastní podnikání, ale především na podnikání vašich obchodních partnerů může přinést odborně zpracovaný rating společnosti. CRIF – Czech Credit Bureau pod značkou iRating vyvinul hodnoticí modely především pro bankovní a finanční sektor. Metodika výpočtu je navržena tak, aby byla v maximální možné míře v souladu s požadavky BASEL II a následně BASEL III.

Statisticko-matematický model ratingového hodnocení je založen na evaluaci finančních a nefinančních parametrů. V rámci modelu je vždy zohledněna specifická oblast podnikání. Výstupem je jeden ze 7 či 14 ratingových stupňů. Výstup z modelu iRating navíc přináší i hodnocení slabých a silných stránek, míru rizika platební neschopnosti a u některých modelů nově také výpočet pravděpodobnosti bankrotu.

Cribis Mobile

  Novinky

MODERNÍ OBEC, 11/08/2014
​Ministerstvo financí připravilo dokument „Analýza řešení platební neschopnosti územních samosprávných celků“. Důvodem zpracování této analýzy je připravit pro obce a případně i kraje, které by se dostaly do obtížné finanční situace (neudržitelný objem závazků vzhledem k příjmům), lepší výchozí pozici pro vyjednávání s věřiteli, pro obnovu finanční stability.
 
 

Užitečné informace


CRIF Events Worldwide

Events Worldwide