Společnost CRIF – Czech Credit Bureau
CRIF
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau je zakladatelem Bankovního a Nebankovního úvěrového registru v České republice. Dodává také řešení pro řízení úvěrových rizik, provozuje nástroje pro ratingová / scoringová hodnocení různých subjektů a poskytuje informace o firmách prostřednictvím portálu Cribis. Jediným akcionářem společnosti skupina CRIF, která byla založená v roce 1988 v italské Bologni a v současné době jde o jednoho z největších provozovatelů úvěrových registrů a systémů pro podporu úvěrového rozhodování na světě.
Úvěrový Barometr

​ 
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau
Aktuální téma

Skóring - vymáhání pohledávek


Modely specializované na vymáhání pohledávek (Collection Scoring) se rozdělují podle stádia delikvence (rané, střední, pozdní) a umožňují především nákladově efektivnější řízení delikventních zákazníků, a to od prvních signálů o zpoždění platby (30 - 60 dní) až po řízení ztrát.
Cribis Mobile

  Novinky

MODERNÍ OBEC, 11/08/2014
​Ministerstvo financí připravilo dokument „Analýza řešení platební neschopnosti územních samosprávných celků“. Důvodem zpracování této analýzy je připravit pro obce a případně i kraje, které by se dostaly do obtížné finanční situace (neudržitelný objem závazků vzhledem k příjmům), lepší výchozí pozici pro vyjednávání s věřiteli, pro obnovu finanční stability.
 
 

Užitečné informace


CRIF Events Worldwide

Events Worldwide