Ochrana soukromí
Ochrana soukromí
Ochrana osobních údajů
Tato politika ochrany osobních údajů popisuje metody, které společnost CRIF - Czech Credit Bureau, a. s., se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4, Česká republika přijala pro zpracování osobních údajů uživatelů jejích internetových stránek. Toto jsou obecné informace vydané v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů a jsou určené návštěvníkům internetových stránek společnosti CRIF - Czech Credit Bureau, a. s. Při využívání některých služeb CRIF - Czech Credit Bureau, a. s. , poskytují návštěvníci určité údaje a dávají konkrétní souhlas s případným zpracováním svých osobních údajů.

Proces zpracování
Jako důsledek prohlížení těchto webových stránek může dojít ke zpracování osobních údajů identifikovaných nebo indentifikovatelných osob. Správcem údajů je CRIF - Czech Credit Bureau, a. s. Data budou také zpracovávána zpracovatelem, kterým je společnost CRIF S.p.A, se sídlem via M. Fantin, 1-3 – 40131 Bologna (dále jen “CRIF”). CRIF prohlašuje, že disponuje vhodnými organizačními a technologickými postupy a procedurami, jež zajistí ochranu údajů poskytnutým CRIF - Czech Credit Bureau, a. s., proti jakémukoli neoprávněnému přístupu, ztrátě, zničení, krádeži, zneužití či odhalení.

Místo zpracování údajů
Údaje budou zpracovávány v prostorách CRIF - Czech Credit Bureau, a. s., a v prostorách společnosti CRIF. S daty budou manipulovat osoby, zaměstnanci nebo spolupracovníci, s odpovídajícími technickými znalostmi, kterým byly přiděleny role pro zpracování údajů.

Metody zpracování

Údaje budou zpracovávány korektně a dle zákona, tak aby byla zajištěna jejich bezpečnost a důvěrnost. Osobní údaje budou zpracovávány za použití elektronických či automatizovaných nástrojů.

Typy zpracovávaných údajů

Informační systémy a softwarové procedury použité pro provoz těchto internetových stránek získávají v průběhu své obvyklé činnosti určité osobní údaje. Přenos těchto údajů vyplývá z použití internetových komunikačních protokolů. Údaje nejsou shromažďovány za účelem propojení s identifikovaným subjektem, nicméně, díky své povaze, by bylo možné uživatele identifikovat prostřednictvím zpracování a propojení s údaji od třetích stran. Tato kategorie údajů zahrnuje IP adresy a doménová jména počítačů použitých návštěvníky webových stránek, URI (identifikátor jednotného zdroje) adresy dotazovaných zdrojů, čas dotazu, metody použité pro dotaz na server a další parametry týkající se operačního systému a uživatelského prostředí. Volitelné a dobrovolné poskytnutí uživatelovy emailové adresy na adresu uvedenou na webových stránkách předpokládá získání uživatelových osobních údajů, nutných pro reakci na uživatelův dotaz.

Poskytnutí údajů

Uživatelé mohou společnosti CRIF - Czech Credit Bureau, a. s., poskytnout osobní údaje nutné pro dodávku požadované služby. Pokud uživatel tato data neposkytne, CRIF - Czech Credit Bureau, a. s., mu nemůže dodat požadované informace či služby.

Cookies

Tyto stránky používají technologii tzv. cookies, tedy souborů, které jsou nezbytné pro přenos informací prostřednictvím elektronické komunikační sítě nebo které informační společnost musí využívat, aby mohla poskytnout služby, jež si uživatel nebo účastník výslovně vyžádal. Tyto cookies se nepoužívají pro žádný jiný účel a lze je rozdělit do dvou kategorií. První z nich jsou navigační cookies, které zajišťují běžný pohyb po stránkách a jejich funkčnost (např. umožnění online nákupů nebo ověření přístupu do omezených částí webu). Podobně fungují i analytické cookies, které sbírají souhrnné informace o počtu uživatelů a jejich způsobu využití stránek. Kromě toho mohou cookies sloužit i dalším funkcím a umožnit uživatelům výběr z nabízených kritérií (například jazyka nebo produktů vybraných k nákupu) za účelem zlepšení dané služby.

Práva uživatelů

Podle zákona č. 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů má subjekt údajů právo na to, aby jeho údaje byly zlikvidovány, jakmile pominul účel jejich zpracování. Pokud jsou údaje zpracovány protizákonně, má subjekt podle paragrafu 21 zákona na ochranu osobních údajů právo na blokaci, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

V takových případech by měl uživatel zaslat žádost do společnosti CRIF - Czech Credit Bureau, a. s., Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4, Česká republika.