Skóring - plánování a vývoj
Skóring - plánování a vývoj
Prescreeningové modely, jak start-up tak i zákaznické pomáhají na základě pravděpodobnosti uskutečnění prodeje produktu a s ním spojeného rizika určit nejvýnosnější zákaznické segmenty, jež by měly být osloveny nabídkou vhodných produktů.