Rating MSP
Rating MSP

Malí a střední podnikatelé hrají významnou roli v národním hospodářství a významně se podílejí na hrubém domácím produktu. Jejich role při vytváření obchodních podmínek je však leckdy ztížená, a to zvláště při vyjednávání s bankami, velkými korporacemi či státní a veřejnou správou. Společnost CRIF – Czech Credit Bureau se podílí na projektu Hospodářské komory hl. města Prahy Rating MSP, kde se pracuje s modely pro ekonomické hodnocení malých a středních podniků. 

Rating MSP přináší podnikateli základní informace o tom, jak je daná firma vnímána bankami, obchodními partnery, ale třeba i státní správou při přidělování dotací. Obchodním partnerům firmy pak pomůže ratingové hodnocení posoudit její ekonomickou stabilitu.

Ukázka výstupu Ratingu MSP: