CreditFlow
CreditFlow

CreditFlow je produkt, který umožňuje propojení se systémy na podporu rozhodování, interními i externími datovými zdroji a přiřazování aktivit různým rolím v rámci organizace (společnosti). CreditFlow tak nabízí to pravé řešení pro efektivnější a modernější řízení veškerých procesů při schvalování úvěrů.

Přínosy CreditFlow

  • maximální automatizace obchodních procesů
  • okamžitá odezva v reálném čase všem osobám a systémům zahrnutým do procesu, včetně klientů, zaměstnanců a třetích stran
  • snížení nákladů a lepší využití pracovníků
  • rychlá změna či úprava procesů podle potřeb trhu
  • diferenciace strategií, produktů a obchodních přístupů
  • neustálá kontrola obchodních procesů díky funkcím monitoringu a reportingu
CreditFlow je rovněž nástroj, který dokáže efektivně řídit celý proces vymáhání pohledávek (collection). Ve spojení s rozhodovacím mechanismem StrategyOne tvoří CreditFlow jedinečný nástroj pro tento proces ve velkém měřítku. Umožňuje propojení interních systémů i zdrojů třetích stran i přímé přiřazení jednotlivých případů konkrétním pracovníkům oddělení vymáhání.

CreditFlow byl vyvinutý pomocí nejnovější webové technologie a představuje prvotřídní produkt pro sofistikované a komplexní řízení vymáhání pohledávek ve všech stádiích (rané, střední, pozdní), a to v jediném technologickém prostředí.

Díky modulární struktuře umožňuje CreditFlow uživatelům vytvářet a spravovat
  • workflow jak na úrovni klienta, tak i produktu
  • různé role v procesu vymáhání (interní – juniorské a seniorské pozice pracovníků vymáhání, vnější – agentury na telefonické či osobní vymáhání, právníci, zákazník-dlužník)
  • centralizované a snadno sledovatelné procesy s možností různých jazykových verzí
  • napojení na stávající aplikace a databáze