Registr finančních poradců
Registr finančních poradců

Společnosti působící na trhu finančního poradenství trvale zvyšují úroveň poskytovaných služeb, podporují otevřenost a transparentnost, aktivně přistupují k  samoregulaci. Významným prvkem zodpovědného působení na trhu je také profesionalita samotných finančních poradců.  Jedním z účinných nástrojů, který zvyšuje reputaci oboru a pomáhá k aktivnímu budování profesního profilu poradců, je i registr poradců ELIXIR.

Registr ELIXIR je přehlednou databází profesní historie finančních poradců, makléřů, agentů a dalších zprostředkovatelů finančněporadenských služeb na českém trhu. Přináší objektivní informace o výši nevypořádaných závazků poradců a nabízí také efektivní nástroj řízení lidských zdrojů především ve finančněporadenských a makléřských společnostech. Minimalizuje i možnosti neetického či nezákonného chování finančních poradců.

Každý finanční poradce, jehož data jsou dostupná v registru, má možnost získat svůj individuální výpis z registru v Informačním centru.

 

Provozovatelem registru a zpracovatelem dat je CRIF – Czech Credit Bureau, který zároveň provozuje i Bankovní a Nebankovní registr klientských informací.

Zakládajícími členy registru poradců je Broker Consulting, a. s., Broker Expert, a. s., INSIA a. s., a Partners Financial Services, a. s. Fungování registru také aktivně podporují profesní sdružení AČPM, AFIZ či USF.

Každá společnost, která má zájem stát se členem registru ELIXIR nebo má zájem o bližší informace o jeho fungování, se může obrátit na konzultanty registru.

 
ELIXIR

ELIXIR je přehledná a souhrnná databáze o profesionálech zajišťujících distribuci bankovních, finančních a pojistných produktů široké veřejnosti. Registr finančních poradců zvyšuje transparentnost trhu, vytváří podmínky pro jeho profesionalizaci a zvyšuje důvěryhodnost široké veřejnosti k profesi finančního poradenství.