Rating a scoring
Rating a scoring

Ve finančním světě a ve zdravém podnikatelském prostředí, které podporuje volnou a spravedlivou hospodářskou soutěž, je velice důležité vědět, jak vaši společnost vidí ostatní obchodní partneři, banky a další finanční společnosti, investoři či subjekty, jež udělují dotace a subvence. Zároveň je dobré umět zhodnotit své dodavatele a odběratele, a to v reálném čase.

Nejúčinnějším nástrojem jsou metody vycházející z bankovních ratingových modelů. Společnost CRIF – Czech Credit Bureau vyvinula pro bankovní sektor hodnoticí 7- a 14stupňové ratingové modely. Obdobnou metodiku společnost používá jak pro hodnocení komerčních subjektů, jako jsou obchodní společnosti, fyzické osoby podnikatelé, tak i pro neziskovou sféru, zdravotní sektor, municipality či bytová družstva. Tato metodika je vhodná i pro hodnocení start-upů či fyzických osob. Celou škálu těchto ratingových modelů, jež přinášejí nový pohled na obchodní partnery, nabízí společnost pod značkou iRating.

Hospodářská komora hl. m. Prahy na základě ratingových modelů společnosti CRIF – Czech Credit Bureau nabízí hodnocení středních a malých podniků či fyzických osob podnikatelů pod značkou Rating MSP. 
iRating


Profesionální a nestranný pohled na vlastní podnikání, ale především na podnikání vašich obchodních partnerů může přinést odborně zpracovaný rating společnosti. CRIF – Czech Credit Bureau pod značkou iRating vyvinul hodnoticí modely především pro bankovní a finanční sektor. Metodika výpočtu je navržena tak, aby byla v maximální možné míře v souladu s požadavky BASEL II a následně BASEL III.

Statisticko-matematický model ratingového hodnocení je založen na evaluaci finančních a nefinančních parametrů. V rámci modelu je vždy zohledněna specifická oblast podnikání. Výstupem je jeden ze 7 či 14 ratingových stupňů. Výstup z modelu iRating navíc přináší i hodnocení slabých a silných stránek, míru rizika platební neschopnosti a u některých modelů nově také výpočet pravděpodobnosti bankrotu.

 
Skóringové modely


Skóringové modely představují aplikaci osvědčených statistických analýz v bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikacích a dalších oblastech za účelem kvantifikace rizika spojeného s určitým segmentem klientů či produktem.

Modely řídí vztahy se zákazníky od zacílení, přes akvizici a portfolio management až po vymáhání pohledávek. Umožňují tak hodnocení úvěrového rizika i tvorbu marketingových a vymáhacích strategií.