Časté dotazy
Časté dotazy
 
Co jsou to úvěrové registry?
Úvěrové registry (bankovní – BRKI či nebankovní - NRKI) jsou zabezpečené databáze informací o klientech, kteří si půjčili peníze od bankovní či finanční instituce. V registrech je zobrazena jejich platební kázeň (tzn., zda splácejí své závazky včas a v plné výši). Registry obsahují pozitivní i negativní informace, aby žádný z klientů nebyl v budoucnu při získávání finančních prostředků znevýhodněn.

Kteří klienti jsou vedeni v registrech?
V registrech jsou vedeny fyzické osoby (občané i živnostníci), které u některé finanční instituce - účastníka registru - čerpají nebo čerpali úvěr (tzn. i kontokorent) případně leasingový produkt, nebo se pohybují v povoleném pásmu záporného zůstatku na běžném účtu, anebo mají kreditní kartu. V registru jsou také vedeny fyzické osoby, které o úvěr, leasing či o vydání kreditní karty teprve žádají. V Nebankovním registru NRKI jsou uvedeny také leasingové kontrakty právnických osob.

Jaké informace jsou o mně v registru uloženy?
V registru jsou kromě jména, rodného čísla a adresy uvedeny také základní informace o platební morálce. Např. počet existujících úvěrových smluv (včetně kreditních karet), výše jednotlivých úvěrů a splátek, historie splácení těchto závazků a informace o zajištění závazků. Dále registr obsahuje údaje o tom, zda právě žádáte o nějaký úvěrový produkt. Informace jsou v registru uchovány maximálně 4 roky po ukončení splácení úvěrového produktu.

Jaký má pro mě jako dobrého klienta registr přínos?
Jste-li dobrý klient, který své závazky splácí řádně a včas, potom tuto skutečnost uživatel registru uvidí ve Vaší úvěrové zprávě. Finanční instituce na Vás okamžitě bude pohlížet jako na známého solidního zákazníka, a to se projeví v její nabídce a požadavcích. Pravděpodobně dostanete peníze bez problémů a rychleji. Je také možné, že dostanete lepší podmínky než klient neznámý či špatný.

Existuje něco podobného také v zahraničí?
Jistě. Úvěrové registry fungují v zahraničí již desítky let. V západním světě je to naprosto standardní nástroj pro rozhodování o úvěrech. V zemích střední a východní Evropy byly registry založeny nedávno, anebo se na jejich tvorbě stále pracuje. Dokonce existuje výměna údajů i mezi jednotlivými zeměmi. Klienti v zemích, kde registry fungují jako tradiční součást ekonomiky, přímo vyžadují, aby jejich věřitel informace o nich do registru předával. Mají jistotu, že na ně ostatní budou pohlížet jako na solidní klienty.

Proč má klient dávat souhlas se zpracováním dat?
Banky nepotřebují Váš souhlas k tomu, aby si mohly informace o Vaší osobě vyměňovat mezi sebou ($ 38a odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách). Banky ovšem mají zájem na tom, aby registr obsahoval údaje i od nebankovních institucí (tzn. např. leasingových společností a poskytovatelů spotřebitelských úvěrů), a bylo tak možné získat maximálně ucelený obraz o klientech. Tím vlastně umožňují dobrým klientům, aby jejich úvěrová historie byla k dispozici také nebankovním subjektům, a klient tak získal výhody plynoucí z referencí uvedených v registru. A s těmito společnostmi si mohou údaje o Vás vyměňovat jen s Vaším souhlasem. Stejně tak i nebankovní subjekty, členové Nebankovního registru NRKI, musí od Vás získat souhlas se zpracováním osobních údajů. Prostřednictvím registru tak de facto klient získá lepší přístup k velmi široké nabídce finančních produktů nejen od bankovních domů.
 
Co když některý z "mých" údajů bude chybný a já díky tomu budu mít problémy se získáním úvěru?
Pokud zjistíte, že některý z údajů uchovávaných v registru je chybný, obraťte se na Klientské centrum CBCB (Bankovní registr) či CNCB (Nebankovní registr). Jedním z jeho hlavních úkolů je umožnit klientům seznámit se s údaji, které jsou o nich v registru vedeny, a v případě výskytu chybných údajů zajistit ve spolupráci s příslušnou finanční institucí nápravu.

Je možné, aby údaje z registru někdo zneužil?
Bezpečnost údajů z registru je velmi dobře zajištěna jak po technické, tak po organizační stránce. Data jsou přenášena po maximálně zabezpečených privátních linkách a jsou šifrována. Všechny komunikující servery i klienti tohoto uzavřeného systému jsou navíc identifikováni a autorizováni pomocí certifikátů vydaných certifikační autoritou. Vedle technického zabezpečení dat je zde množství organizačních pravidel a kontrol zajišťujících nemožnost zneužití systému. Bylo uděláno všechno pro to, aby tyto informace nemohl nikdo zneužít ani v nejmenší možné míře.

Kde jsou data zpracovávána? Není nezákonné, že zpracování údajů probíhá v zahraničí?
Zpracování údajů probíhá v italské Boloni. To, že jsou údaje zpracovávány v zahraničí, není protizákonné, platí-li v onom státu stejná nebo přísnější pravidla pro nakládání s osobními údaji jako u nás. A Itálie toto splňuje. Navíc CRIF provozuje obdobný systém více než 15 let pro účely úvěrového registru v Itálii a dodržuje bezpečnostní kritéria stanovená ve spolupráci s Českými bankami.
 
Pokud nesplatím jednu splátku třeba jen o jeden až dva dny, objevím se v registru jako neplatič?
Nikoliv. Jedno až dvoudenní zpoždění se zaplacením splátky se v registru zpravidla vůbec neobjeví, jelikož uživatelé registru (banky) aktualizují údaje ze svých databází jednou měsíčně a to ještě navíc s několikadenní prodlevou tak, aby byly eliminovány transakční doby přenosu peněz.