Aplikace pro řízení procesů
Aplikace pro řízení procesů
CRIF nabízí řešení pro řízení rizik a úvěrových procesů, jejichž cílem je optimalizace těchto procesů a management portfolia zákazníků. CRIF dodává řešení finančním institucím po celém světě. Řešení pomáhají získávat zákazníky, zvyšovat tržby, snižovat ztráty z úvěrů i provozní náklady.

Řešení zahrnují:
  • prediktivní modelování
  • poradenství pro lepší rozhodování
  • soubor softwarových produktů, CreditFlow a StrategyOne, na automatizaci úvěrových a obchodních procesů a hromadnou realizaci úvěrových rozhodovacích strategií
  • řešení s nejlepšími postupy zaměřenými na specifické obchodní potřeby, jako je řešení Clever pro pružné a přizpůsobitelné řízení vymáhání pohledávek nebo OceanOne, kompletní řešení pro odhalování a prověřování podvodů

CRIF spoléhá na dobře zavedené centrum v Praze, které zajišťuje veškerou potřebnou podporu a konzultační služby v oblasti hodnocení, implementace a údržby dodaných řešení.

 
CLever

CLever

CLever umožňuje bankám a finančním institucím dosáhnout efektivnějšího řízení inkasa nezaplacených pohledávek prostřednictvím strukturovaně definovaných zadání, přiřazování a metod.
Zároveň zde působí neustálé vymáhání a monitoring – to umožňuje značné zacílení procesu a jeho automatizaci.
 
CreditFlow

CreditFlow je produkt, který umožňuje propojení se systémy na podporu rozhodování, interními i externími datovými zdroji a přiřazování aktivit různým rolím v rámci organizace (společnosti). CreditFlow tak nabízí to pravé řešení pro efektivnější a modernější řízení veškerých procesů při schvalování úvěrů.

 
StrategyOne

StrategyOne

StrategyOne je moderní ucelené řešení, které Vaší instituci umožňuje identifikovat cílové skupiny, budovat loajalitu zákazníků, a tím zvyšovat obraty a zisky. To vše díky kombinaci řídícího a regulačního hlediska, tedy včetně implementace algoritmů pro výpočet ratingu a odhadu rizika.