Anti-fraud řešení
Anti-fraud řešení
Vzrůstající fenomén podvodů, především u úvěrových produktů, v bankovním a finančním sektoru, vytváří potřebu využívat pokročilé a spolehlivé nástroje pro jejich potlačování.

Společnost CRIF - Czech Credit Bureau ve spolupráci s mateřskou skupinou CRIF vyvíjí v této oblasti celou řadu aktivit a řešení zaměřených jak na ochranu uživatelů úvěrových registrů, tak i na podporu rozhodovacích procesů v jednotlivých finančních institucích. Cílem je minimalizovat škody způsobované příležitostným a především organizovaným typem podvodné činnosti.

Řešení se zaměřením na prevenci podvodného jednání jsou určena bankovním institucím, leasingovým a splátkovým společnostem a pojišťovnám.
 
Fraud Analyser


Fraud Analyser je inovativní řešení efektivně pomáhající v prevenci proti pokusům o podvodné jednání založené na částečně či zcela padělané nebo zcizené identitě subjektu žadatele.